Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία
Profarm

Αγαμέμνονος 51, 17675 Καλλιθέα

Τ. 216 000 7200
F. 210 94.04.644
E. sales@profarm.com.gr

 Άνοιγμα Google Maps

Αποθήκη
Profarm

Στρατηγού Μακρυγιάννη 50, 182 33 Ρέντης

Τ. 210 94 04 184
E. 3pl@profarm.com.gr

Άνοιγμα Google Maps

Φόρμα Επικοινωνίας

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην εταιρία μας. Παρακαλούμε πριν τη συμπλήρωση της παρούσας φόρμας, συμβουλευτείτε την Πολιτική Βιογραφικών μας. Για κάθε είδους διευκρίνιση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@profarm.com.gr